Gwerthu

Rydym yn gwerthu pren sych o goed caled lleol
Pren o goed derw, onnen, ffawydd, sycamorwydd a bedw
Planciau â graen cryf a “chymeriad”
Ar gyfer lloriau addurnol, silffoedd a dodrefn
Amrywiaeth o feintiau:
trwch 25mm – 120mm
lled 145mm – 500mm
hyd 1.0m – 3.4m
rhai ag ochrau rhisgl (naturiol)
Wedi eu sychu y tu allan am ddwy flynedd neu fwy (lleithder 18-24%)
Yna wedi eu sychu mewn odyn (lleithder 8-12% neu yn ôl y galw)
__ __ __ __

We sell kiln-dried, locally sourced hardwood timber
Oak, ash, beech, sycamore and downy birch
Highly figured “character” grain
For decorative floors, shelves and furniture
Dimensions:
thickness 25mm – 120mm
width 145mm – 500mm
length 1.0m – 3.4m
some waney-edged
Air-dried for two years or more (moisture content 18-24%)
Kiln-dried to finish (moisture content 8-12%)